OYA GYROS TâN BìNH

OYA GYROS TâN BìNH Fast – Fresh - Fantastic

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 0909 881 443


Oya Gyros Tân Bình

360 Lê Văn Sỹ, Phường 2
Tân BìnhHồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
15:00 - 23:00
Thứ Ba
11:00 - 23:00
Thứ Tư
11:00 - 23:00
Thứ Năm
11:00 - 23:00
Thứ Sáu
11:00 - 23:00
Thứ Bảy
11:00 - 23:00
Chủ Nhật
11:00 - 23:00